O projektu

Mladi predstavljaju izuzetno značajan deo našeg društva i buduće nosioce promena. Iz tog razloga neophodno je podržati mlade u izražavanju njihovih stavova, ostvarivanju njihovih potreba i u aktivnom učešću u društvu. Uobičajeno mišljenje u današnje vreme je da su mladi neaktivni, nezainteresovani i pasivni i da je to uzrok njihovim problemima. Nasuprot tome, stav mladih je da ih sredina ne podstiče dovoljno i da ne pruža mogućnost mladima za aktivno učešće u društvenom životu na lokalu. Jedan od izazova sa kojim se susreću mladi u pokušajima da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču je to što lokalna samouprava pokazuje volju za saradnjom sa mladima, ali ne postoji mehanizam koji to omogućuje. Ovim projektom nudimo mogućnost za bolju komunikaciju između mladih i lokalne samouprave.

Kroz kreiranje web platforme i formiranje savetodavnog tela mladih želimo da kreiramo održivi mehanizam za uključivanje mladih u izradu lokalnih politika i tako ostvarimo cilj projekta  “Digitalno partnerstvo – opština i mladi” a to je : unapređenje saradnje između JLS i mladih Knjaževca kroz kreativno-inovativne metode za podsticanje uključivanja u izradu lokalnih politika koje se tiču mladih.

Projekat  „Digitalno parnterstvo-opština i mladi“  je podržan kroz Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT koji realizuju Helvetas Suisse i Gradjanske Inicijative a podržava Vlada Švajcarske.

#ACTprojekat #ACTekipa #AKTivniTajedno #AKTivneZajednice #GradjaniuFokusu

Registruj novi nalog

Korisničko ime *
Email adresa *
Lozinka *
Potvrdi lozinku *

Prijavi se

Ukoliko želite da postavite pitanje predstavnicima lokalne samouprave, molimo vas da popunite obrazac ispod i dobićete odgovor u najkraćem roku.